ZSS w Woszczelach


Idź do treści

sku


KLASA Ia (w roku szk. 2014-2015)
KLASA II (w roku szk. 2013-2015)

REALIZUJE PROJEKT
"SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW"

W roku szkolnym 2014/2015 projekt ,,Szkoły Kreatywnych Umysłów" realizowany jest w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych. Cele projektu są niezwykle ambitne, odnoszą się do szeroko rozumianych umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, z naciskiem na propagowanie przedsiębiorczości uczniów. Dlatego też klasy zostały wyposażona w pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno-przyrodniczych na wzór pracowni sanlukańskiej (nazwa nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która w XVI wieku jako pierwsza na świecie zastosowała metodę projektu). Przedsięwzięcie uwzględnia nowe rozwiązania
w zakresie prowadzonej dokumentacji, tak zwany e-learning. W związku z powyższym klasom został przekazany sprzęt multimedialny: laptop, projektor oraz tablica multimedialna WIT. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż podczas nich wykorzystywany jest szeroki wachlarz aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Organizacja zajęć sprzyja doskonaleniu umiejętność logicznego myślenia oraz kojarzenia. Nasi wychowankowie ćwiczą pamięć, koncentrację, uczą się pracy w zespole, starają się wykorzystywać umiejętności matematyczne w życiu codziennym oraz przedmioty codziennego użytku do zabaw matematycznych.


EKSPERYMENTUJEMY I DOŚWIADCZAMY


PROJEKT EDUKACYJNY ,,ŁĄKA"

Przygotowywanie biznesplanu na konkurs małych przedsiębiorców klas drugich
pn. „Przedsiębiorczość widziana oczami dziecka”PROJEKT EDUKACYJNY ,,LAS"

Prace na konkurs małych przedsiębiorców klas pierwszych
pn. „Przedsiębiorczość widziana oczami dziecka”


Zmierzyliśmy szkołę wzdłuż i wszerz
Kołem do odmierzania odległości z licznikiem


ODKRYWAMY SEKRETY
ELEKTRONIKI I OPTYKI


WIEMY JUŻ, JAK POWSTAJE
ERUPCJA WULKANÓW


KORZYSTAMY Z TABLICY INTERAKTYWNEJ


ZABAWY KONSTRUKCYJNE


PROJEKT - OBIEG WODY W PRZYRODZIE


PROJEKT - MIKROSKOP I JEGO TAJEMNICE


Nauka poprzez LOGICO i gry edukacyjne


Szkoła kreatywnych umysłów

Od września 2013 roku uczniowie klasy pierwszej uczestniczą w projekcie Szkoła kreatywnych umysłów. W ramach zajęć posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, wyszukują i korzystają z informacji. Uczą się, jak zaspokoić naturalną ciekawość świata, odkrywają swoje zainteresowania i przygotowują się do dalszej edukacji. Wykonują zadania poprzez uczestnictwo w różnorodnych zabawach
i ćwiczeniach. Dominującą formą pracy na zajęciach jest praca indywidualna jednolita, jednak bardzo często uczniowie pracują w małych grupach, dzięki czemu uczą się współpracy
i odpowiedzialności.
4 kwietnia 2014r. kolejny raz na edukacji polonistycznej pracowali w grupach. Tym razem, zainspirowani mapą przedstawiającą trasę wycieczki nowo poznanego Szymona, tworzyli własną mapę mentalną ilustrującą ich podróże
z rodzicami. Od razu z wielkim zapałem i entuzjazmem przystąpili do pracy, dzieląc się zadaniami i planując swoje działanie. W trakcie realizacji przydzielonego zadania uczniowie efektywnie komunikowali się ze sobą, doradzali sobie, kontrolowali pracę innych, wspólnie podejmowali decyzje dotyczące miejsc i obiektów będących celem wycieczki. W obu zespołach panował dobry nastrój i życzliwa atmosfera.
Dzieci wykorzystały rysunki, symbole, intensywne kolory, krótkie słowa. Pracowały wytrwale do końca, czego efektem był osiągnięty cel – mapa mentalna „
Podróże z rodzicami”. Następnie każda grupa prezentowała efekty swojej pracy – uczniowie wskazywali miejsce, obiekty, podróże, środki lokomocji, które umieścili na swojej mapie. Opowiadali również o tym, jak przebiegała współpraca w grupie. Porównywali też, czy zaprezentowane przez nich formy aktywności znalazły się na mapie mentalnej drugiej grupy.
Oba zespoły wykazały się kreatywnością, gdyż w sposób twórczy przedstawiły swoje marzenia,
oraz przedsiębiorczością, ponieważ wyjaśniły, w jaki sposób zdobędą środki na ich realizację.
Na koniec zajęć plakaty zostały zawieszone w klasie. Dzieci otrzymały oceny celujące i biły sobie brawa za tak pięknie wykonane prace.

Katarzyna Pikora


Praca na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej,
na których realizowany jest program
"Szkoły kreatywnych umysłów"


Gminny Konkurs Recytatorski
"Rozwijamy młode talenty"

Uczniowie klasy I wzięli udziałw konkursie. Klaudia Jurewicz zajęła II miejsce,
a Zuzanna Gowgiel - III miejsce.
Uczniowie pomagali w wykonaniu dekoracji. Na oknach zostały powieszone "motylki" wykonane przez dzieci klasy I, które realizują program "Szkoły kreatywnych umysłów".


Tak pracujemy na zajęciach pozalekcyjnych
w ramach Projektu "Szkoły kreatywnych umysłów"

Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego