ZSS w Woszczelach


Idź do treści

patron

O szkole > Archiwum > 2010/11

GŁOSOWANIE

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ WYBORU PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZSS W WOSZCZELACH


Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyboru patrona szkoły w składzie:
1. Iwona Siemion - przewodnicząca,
2. Andrzej Starzyński - przedstawiciel rodziców,
3. Karolina Sienkiewicz - przedstawiciel uczniów,
4. Katarzyna Pikora - przedstawiciel nauczycieli i pracowników,
stwierdza, że w wyborach patrona szkoły wzięło udział 91 uprawnionych + 8 z Oddziałów Zamiejscowych
w Rożyńsku.

Głosów ważnych oddano 79 + 8 z Oddziałów Zamiejscowych w Rożyńsku
Poszczególne kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów:
1.Tadeusz Kościuszko – 18
2. Maria Konopnicka – 8
3. ks. Jan Twardowski – 53 + 8 z Oddziałów Zamiejscowych w Rożyńsku

Zgodnie z regulaminem wyborów komisja skrutacyjna stwierdza, że:
patronem szkoły zostaje ks. Jan Twardowski.


PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ WYBORU PATRONA
GIMNAZJUM W ZSS W WOSZCZELACH


Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyboru patrona szkoły w składzie:
1. Iwona Siemion - przewodnicząca,
2. Andrzej Starzyński - przedstawiciel rodziców,
3. Justyna Tokarzewska - przedstawiciel uczniów,
4. Katarzyna Pikora - przedstawiciel nauczycieli i pracowników,
stwierdza, że w wyborach patrona szkoły wzięło udział 94 uprawnionych.
Głosów ważnych oddano 73
Poszczególne kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów:
1.Tadeusz Kościuszko – 16
2. Maria Konopnicka – 19
3. ks. Jan Twardowski – 38


Patron szkół w Woszczelach wybrany

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach wraz z gronem pedagogicznym, rodzicami i pracownikami obsługi 28 lutego 2008 r. w tajnym głosowaniu, wybrali patrona szkół.
Zarówno w Szkole Podstawowej, jak i w Gimnazjum został nim ks. Jan Twardowski. Przez najbliższe miesiące uczniowie będą poznawać jego postać. Służyć temu będą liczne konkursy, prace plastyczne, prezentacje, które przybliżą jego życie i twórczość. Jedna z uczennic Szkoły Podstawowej w Woszczelach powiedziała o nim: „Urzekło mnie to, że dla nas pisał wiersze”.
Ks. Jan Twardowski, który odszedł do Pana w 2006 r., stał się wzorem do naśladowania w swej otwartości na Boga, na to, co przynosi mu los. W swoich wierszach podejmuje zwyczajne tematy z życia codziennego, poczynając od biedronki, żuczka, a skończywszy na rzeczach wyższych, jak to opisuje w wierszu „O ukrytym Jezusie”. Sam mówił o sobie, że jest księdzem, który pisze wiersze. Jego sentencja: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” stała się ponadczasowa. Poezja śp. ks. Jana Twardowskiego skierowana do dzieci potrafi rozbawić, a jednocześnie prowadzi do głębszej refleksji nad codziennością. Stwarza to dokonały klimat w pracy z uczniami do czerpania wzorców życiowych z jego poezji.

Wioletta ŁukaszewiczNadanie imienia szkole21 września 2010 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach odbyła się ceremonia nadania szkole podstawowej i gimnazjum imienia księdza Jana Twardowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w kościele parafialnym w Grabniku. W mszy świętej brali udział zaproszeni goście: kapłani, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, dyrektorzy oraz poczty sztandarowe szkół gminy Ełk, społeczność szkolna
i lokalna. W czasie liturgii zostały poświęcone sztandary szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu szkolnym, gdzie przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, szkoły i rodzice wbili honorowe gwoździe w drzewce sztandarów. Następnie Wójt Gminy Ełk pan Antoni Polkowski przekazał akty nadania i sztandary dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach, na które odbyło się pierwsze ślubowanie. Potem odśpiewano hymn szkoły, po czym głos zabrali zaproszeni goście: Wójt Gminy Ełk pan Antoni Polkowski, Dyrektor Departamentu Ministerstwa Edukacji Narodowej pani Emilia Wojdyła, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, przewodniczący Rady Gminy Ełk pan Mirosław Świderski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku pani Anna Cieśluk, przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Tokarzewski, Wójt Gminy Stare Juchy pani Ewa Jurkowska - Kawałko, ksiądz kanonik Marek Janowski, doradca metodyczny pani Zuzanna Hołubowicz.

W związku z nadaniem imienia szkołom wręczono nagrody laureatom szkolnych konkursów przeprowadzonych w latach 2008 - 2010. Ponadto pan wójt wręczył dwie nagrody uczniom za osiąganie dobrych wyników w nauce i bardzo dobre zachowanie. Pani dyrektor Maria Nowacka odebrała prezent dla szkoły od Ministra Edukacji Narodowej pana Zbigniewa Włodkowskiego, przekazany przez panią Emilię Wojdyłę. Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe monety z wizerunkiem księdza Jana Twardowskiego.

Po wyprowadzeniu sztandarów uczniowie Zespołu Szkół samorządowych w Woszczelach wystąpili w krótkim montażu słowno - muzycznym opartym na twórczości "Jana od Biedronki".
Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz obejrzenie prezentacji multimedialnych i wystawy prac uczniów.
Po uroczystości odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Romualdem Kamińskim.


Organizatorzy


Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego