ZSS w Woszczelach


Idź do treści

O szkole

O szkole

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach został założony na podstawie Uchwały Nr IV / 22/99 Rady Gminy w Ełku .
W skład Zespołu wchodzą:

  • Punkt przedszkolny
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach wraz z oddziałem przedszkolnym

i oddziałem zamiejscowym w Rożyńsku

  • Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w WoszczelachDyrektor Zespołu Szkół Samorządowych


mgr Maria Nowacka


Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych


mgr Beata Zielińska
Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna, daje dobre przygotowanie
do dalszej edukacji oraz wzmacnia u uczniów poczucie własnej wartości.

Poprzez wysoką jakość działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych dążymy
do zapewnienia pełnej samorealizacji naszych absolwentów w dorosłym życiu.


Nasze priorytety:

  • Szkoła jest ośrodkiem życia kulturalnego w środowisku lokalnym poprzez organizację różnorodnych imprez patriotycznych, sportowych i kulturalnych.
  • Szkoła uczy przestrzegania norm społecznych oraz kształtuje w wychowankach poczucie odpowiedzialności.
  • Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka oraz jego środowiska rodzinnego i lokalnego.
  • Jasne i spójne kryteria oceniania, akceptowane przez całą społeczność szkolną, wspierają rozwój uczniów.
  • Rada Pedagogiczna motywuje rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
  • Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy.


Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego