ZSS w Woszczelach


Idź do treści

O mnie

Logopeda
mgr Ewa Kamila RóżyńskaPoniedziałek - 13:00 - 15:00
Wtorek - 13:00 - 14:00
Środa - 13:00 - 14:00
Piątek - 13:00 - 14:00


W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań logopedycznych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Profilaktycznie logopeda przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci
z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej
oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem
i czytaniem. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju
i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne
i morfologiczne.
Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Niezwykle ważne
jest, by w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.
Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.

REGULAMIN PRACY LOGOPEDY


Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego