ZSS w Woszczelach


Idź do treści

klub puchatka


Klub Bezpiecznego Puchatka

W tym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz będzie realizowała program edukacyjny przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego
i łódzkiego.Głównym celem tego programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, a także wytworzenie w nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Nauczyciele klas I prowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole i poza nią. Wykorzystują otrzymane materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji.Puchatek w formie zabaw przekaże rady najmłodszym. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie otrzymają książeczki „Członek Klubu Puchatka” a rodzice broszury informacyjne.

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/

Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego