ZSS w Woszczelach


Idź do treści

Indywidualizacja

O szkole > Archiwum > 2011/12

Realizujemy projekt:
Indywidualizacja nauczania
i wychowania uczniów
klas I - III szkół podstawowychW dniu 12 grudnia 2011 r. Gmina Ełk podpisała umowę
o dofinansowanie projektu systemowego Indywidualizacja nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ełk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013.
Podpisanie umowy poprzedziła analiza potrzeb, diagnozy
i ocena możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć przeprowadzone przez specjalnie powołane w tym celu zespoły nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
Projektem objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe
z terenu Gminy Ełk.
Program skierowany jest do najmłodszych uczniów - umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności
w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Woszczelach realizowane są następujące zadania:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie nierówności
w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi
i miejskimi w zakresie kształcenia ogólnego oraz zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo- profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi.
Do realizacji projektu zostały zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne na kwotę 20119,18 zł, które są wykorzystywane w trakcie zajęć z dziećmi prowadzonych przez nauczycieli, których wynagrodzenie wyniesie 4800,00 zł. Zakupione pomoce powiększą bazę dydaktyczną szkoły i pomogą otoczyć indywidualnym wsparciem każdego
z naszych najmłodszych uczniów oraz wspomagać ich
w osobistym rozwoju.

Aktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego