ZSS w Woszczelach


Idź do treści

Dla rodzica

Logopeda


INFORMATOR DLA RODZICÓW


Przyczyną kłopotów z nauką u dzieci są bardzo często wady wymowy. Wadliwa wymowa może odzwierciedlać się
w czytaniu i w pisaniu, co obniża samoocenę dziecka i zniechęca do dalszej nauki. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną ,,pisze tak, jak mówi". Jeśli więc niewłaściwie wymawia jakąś głoskę, również niewłaściwie ją zapisuje (skoła zamiast szkoła, lowel zamiast rower). Zaburzenia mowy mogą być różne, od drobnych nieprawidłowości
w wymawianiu głosek po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem. Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Jak rozwija się mowa?


 • Dziecko trzyletnie

- Ma prawo nie wymawiać głosek sz, ż, cz, dż i trudnych grup spółgłoskowych.
- Głoska r może być wymawiana jako j lub l, ewentualnie ł.
- Ma prawo zmiękczać głoski s,z,c,dz, sz, ż, cz, dż.
- Może zamiast f występować ch i odwrotnie.
- Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.

 • Dziecko czteroletnie

- Obserwuje się, że głoski sz, ż, cz, dż bywają jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź.
- Głoska r może być nadal zamieniana na j, l lub ł (opóźnienie pojawienia się tej głoski u dziecka nie powinno jeszcze niepokoić).
- Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.

 • Dziecko pięcioletnie

- Około 50 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r zastępując je innymi głoskami.

 • Dziecko sześcioletnie

- Około 20 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r.

 • Dziecko siedmioletnie

- Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń,
bez zastępowania przez inne głoski.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń u dziecka, rodzice powinni skontaktować się z logopedą, gdyż nawet nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrzymują się i stają się wadami wymowy.


Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 • Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie)
 • Badania sposobu połykania
 • Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu
 • Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego
 • Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się
 • Badania pamięci słuchowej dziecka
 • Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych
 • Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji


Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 • Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
 • Od sprawności umysłowej dziecka
 • Od sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Od prawidłowej kompleksowej diagnozy
 • Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu
 • Od wczesnego rozpoczęcia terapii
 • Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii
 • Od porozumienia terapeuty z rodzicem


Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 • Od rodzaju zaburzenia
 • Od rozległości deficytów
 • Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię
 • Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem
 • Od współpracy terapeuty z rodzicami

Jakie są wady wymowy?

Zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki

10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej

Jakie są przyczyny zaburzeń mowy?

Znaczenie mowy w dojrzałości szkolnej i nauceAktualności | O szkole | Nauczyciele | Pracownicy szkoły | Dokumentacja | Samorząd szkolny | O nas w mediach | Rada rodziców | Dla Rodziców | Przedszkole | Archiwum | Pedagog | Logopeda | Doradztwo zawodowe | Świetlica szkolna | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego